THAM GIA GIẢI TRÍ VUA CÂU CÁ W88 – NHẬN NGAY GIẢI THƯỞNG

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN:
    1. Chương trình khuyến mãi này bắt đầu từ 19:00:00 (GMT+8) ngày 8/05/2017.
    2. Thành Viên cần đăng nhập vào trò chơi Vua Câu Cá bằng thiết bị di động và tham gia vào trò chơi để có cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
YÊU CẦUGIẢI THƯỞNG
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 3 phút30 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 6 phút50 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 12 phút80 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 15 phút100 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 20 phút150 Xu
Tổng Cộng410 Xu
  1. Giải thưởng cần được xác nhận theo cấp bậc liên tiếp.
  2. Giải thưởng của từng cấp bậc sẽ được cài đặt lại sau khi nhận thưởng.
  3. Thành Viên hợp lệ nhấp chọn nút “THAM GIA” và Giải thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản Vua Câu Cá.
  4. khi Chỉ có hiệu lực trong ngày và mức thưởng sẽ được cài đặt lại ở mức ban đầu vào ngày tiếp theo.
  5. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.
  6. Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.